مارکیٹ کی معلومات

مارجن فنانسنگ

Open Position

Archives

*Data available from 09-Dec-2015 onwards. Visit Archives section for previous data.

Symbol Name Open Position Before Release Current Day Release Current Day Take-up Markup Weighted Average Net Open Position Free Float % Of Free Float Financed
Volume Value Volume Value Volume Value Volume Value %
PAKMI FIRST PAK MODARABA 20,000.00 35,280.00 - - - - - 20,000.00 35,280.00 0.00 6,897,000.00 0.29
PAKOXY PAKISTAN OXYGEN LIMITED 21,000.00 2,781,494.05 200.00 31,395.60 - - - 20,800.00 2,750,098.45 0.05 17,577,181.00 0.12
PAKRI PAKISTAN REINSURANCE COMPANY LIMITED 586,500.00 14,360,787.50 5,000.00 114,537.50 7,000.00 163,327.50 0.01 588,500.00 14,409,577.50 0.26 75,000,000.00 0.78
PASL PERVEZ AHMED CONSULTANCY SERVICES LTD 2,049,500.00 3,189,507.75 - - - - - 2,049,500.00 3,189,507.75 0.06 186,129,247.00 1.10
PCAL PAKISTAN CABLES LIMITED 95,000.00 11,645,491.00 7,900.00 1,017,322.50 2,500.00 273,062.50 5.01 89,600.00 10,901,231.00 0.20 10,673,391.00 0.84
PHDL PAKISTAN HOTELS DEVELOPERS LIMITED 55,000.00 5,638,611.05 - - - - - 55,000.00 5,638,611.05 0.10 1,800,000.00 3.06
PIAA PAKISTAN INTL AIRLINES CORP. - (A) 197,500.00 806,061.50 - - 100,000.00 342,000.00 12.50 297,500.00 1,148,061.50 0.02 188,815,541.00 0.16
PIBTL PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL LTD 11,149,500.00 98,601,085.20 160,500.00 1,430,322.25 60,000.00 402,870.00 15.50 11,049,000.00 97,573,632.95 1.78 893,046,386.00 1.24
PICT PAKISTAN INTL CONTAINER TERMINAL LTD. 35,300.00 5,254,990.25 500.00 67,252.00 3,600.00 478,814.00 10.34 38,400.00 5,666,552.25 0.10 21,830,630.00 0.18
PIM POPULAR ISLAMIC MODARABA 1,000.00 3,750.00 - - - - - 1,000.00 3,750.00 0.00 1,000,000.00 0.10
PIOC PIONEER CEMENT LIMITED 892,500.00 87,500,321.65 36,500.00 3,638,850.50 103,000.00 10,294,400.00 5.40 959,000.00 94,155,871.15 1.72 113,574,397.00 0.84
PKGP PAKGEN POWER LIMITED 37,000.00 856,834.00 - - - - - 37,000.00 856,834.00 0.02 167,436,716.00 0.02
PKGS PACKAGES LIMITED 39,450.00 16,074,188.45 - - - - - 39,450.00 16,074,188.45 0.29 22,344,876.00 0.18
PMI FIRST PRUDENTIAL MODARABA 183,000.00 294,082.50 - - - - - 183,000.00 294,082.50 0.01 47,969,713.00 0.38
PMPK PHILIP MORRIS (PAKISTAN) LIMITED 120.00 99,420.59 - - - - - 120.00 99,420.59 0.00 3,079,017.00 0.00
PNSC PAKISTAN NATIONAL SHIPPING CORPORATION 228,000.00 17,072,116.05 4,000.00 329,353.20 8,500.00 472,961.25 10.27 232,500.00 17,215,724.10 0.31 11,664,807.00 1.99
POL PAKISTAN OILFIELDS LIMITED 67,023.00 21,557,260.36 200.00 48,337.90 - - - 66,823.00 21,508,922.46 0.39 129,795,344.00 0.05
POWER POWER CEMENT LIMITED 2,408,930.00 18,475,021.41 - - - - - 2,408,930.00 18,475,021.41 0.34 425,365,774.00 0.57
PPL PAKISTAN PETROLEUM LIMITED 146,687.00 11,192,211.67 11,234.00 850,911.64 10,610.00 661,508.24 12.40 146,063.00 11,002,808.27 0.20 666,276,214.00 0.02
PPP PAKISTAN PAPER PRODUCTS LIMITED 65,000.00 6,257,488.05 - - - - - 65,000.00 6,257,488.05 0.11 4,000,000.00 1.62
PREMA AT-TAHUR LIMITED 1,523,500.00 24,664,306.25 - - 10,000.00 139,825.00 0.01 1,533,500.00 24,804,131.25 0.45 44,364,580.00 3.46
PRET PREMIUM TEXTILE MILLS LIMITED 500.00 148,000.00 - - - - - 500.00 148,000.00 0.00 2,157,050.00 0.02
PRL PAKISTAN REFINERY LIMITED 13,355,575.00 283,957,969.91 2,109,500.00 44,182,108.75 724,000.00 14,253,286.00 11.35 11,970,075.00 254,029,147.16 4.64 223,746,212.00 5.35
PSMC PAK SUZUKI MOTOR COMPANY LIMITED 399,100.00 90,116,164.31 6,500.00 1,746,588.75 11,200.00 2,628,439.10 6.88 403,800.00 90,998,014.66 1.66 21,778,057.00 1.85
PSO PAKISTAN STATE OIL COMPANY LIMITED 202,297.00 40,305,310.09 33,383.00 6,520,364.40 450.00 74,587.50 12.88 169,364.00 33,859,533.20 0.62 211,262,985.00 0.08
PTC PAKISTAN TELECOMMUNICATION COMPANY LTD 1,816,500.00 12,938,292.00 132,000.00 1,043,412.50 147,000.00 1,164,622.50 5.17 1,831,500.00 13,059,502.00 0.24 592,094,154.00 0.31
QUET QUETTA TEXTILE MILLS LIMITED 103,000.00 582,045.00 - - - - - 103,000.00 582,045.00 0.01 7,150,000.00 1.44
QUICE QUICE FOOD INDUSTRIES LIMITED 440,000.00 1,770,711.65 - - 35,000.00 130,815.00 - 475,000.00 1,901,526.65 0.03 68,923,280.00 0.69
REDCO REDCO TEXTILES LIMITED 24,000.00 108,348.00 - - - - - 24,000.00 108,348.00 0.00 7,216,800.00 0.33
REWM RELIANCE WEAVING MILLS LIMITED 62,000.00 1,953,000.00 - - - - - 62,000.00 1,953,000.00 0.04 6,162,187.00 1.01
RICL RELIANCE INSURANCE COMPANY LIMITED 2,000.00 13,515.00 - - - - - 2,000.00 13,515.00 0.00 39,298,900.00 0.01
RPL ROSHAN PACKAGES LIMITED 324,500.00 9,506,616.50 27,500.00 588,466.25 3,500.00 85,233.75 0.01 300,500.00 9,003,384.00 0.16 44,316,970.00 0.68
SAIF SAIF TEXTILE MILLS LIMITED 1,500.00 19,061.25 - - - - - 1,500.00 19,061.25 0.00 13,206,440.00 0.01
SANSM SANGHAR SUGAR MILLS LIMITED 18,500.00 338,461.20 - - - - - 18,500.00 338,461.20 0.01 7,167,600.00 0.26
SAPL SANOFI AVENTIS PAKISTAN LIMITED 3,740.00 2,644,199.25 650.00 513,900.00 - - - 3,090.00 2,130,299.25 0.04 1,446,714.00 0.21
SAPT SAPPHIRE TEXTILE MILLS LIMITED 220.00 113,664.84 - - - - - 220.00 113,664.84 0.00 2,168,979.00 0.01
SAZEW SAZGAR ENGINEERING WORKS LIMITED 273,370.00 40,512,823.84 7,500.00 1,202,624.35 12,000.00 1,717,000.00 6.88 277,870.00 41,027,199.49 0.75 16,273,913.00 1.71
SBL SAMBA BANK LIMITED 500.00 2,759.10 - - - - - 500.00 2,759.10 0.00 151,235,797.00 0.00
SEARL THE SEARLE COMPANY LIMITED 86,506.00 18,227,120.98 208.00 45,830.10 20,306.00 3,933,305.54 6.45 106,604.00 22,114,596.42 0.40 108,018,237.00 0.10
SEPL SECURITY PAPERS LIMITED 72,300.00 8,961,596.80 - - - - - 72,300.00 8,961,596.80 0.16 23,702,394.00 0.31
SERF SERVICE FABRICS LIMITED 50,000.00 689,332.50 - - - - - 50,000.00 689,332.50 0.01 9,544,680.00 0.52
SFL SAPPHIRE FIBRES LIMITED 50.00 26,100.00 50.00 26,100.00 - - - - - 0.00 2,067,188.00 0.00
SHCM SHADMAN COTTON MILLS LIMITED 10,500.00 139,551.00 - - - - - 10,500.00 139,551.00 0.00 881,836.00 1.19
SHEL SHELL PAKISTAN LIMITED 297,600.00 44,044,044.95 4,900.00 805,252.25 18,200.00 2,142,140.00 9.81 310,900.00 45,380,932.70 0.83 53,506,166.00 0.58
SHEZ SHEZAN INTERNATIONAL LIMITED 16,500.00 4,616,413.90 - - 100.00 23,625.00 15.50 16,600.00 4,640,038.90 0.08 4,229,579.00 0.39
SHFA SHIFA INTERNATIONAL HOSPITALS LTD. 11,000.00 2,064,157.08 - - - - - 11,000.00 2,064,157.08 0.04 34,086,187.00 0.03
SHJS SHAHTAJ SUGAR MILLS LIMITED 7,500.00 399,160.00 - - - - - 7,500.00 399,160.00 0.01 4,804,438.00 0.16
SHNI SHAHEEN INSURANCE COMPANY LIMITED 35,000.00 94,746.00 - - - - - 35,000.00 94,746.00 0.00 15,818,521.00 0.22
SHSML SHAHMURAD SUGAR MILLS LIMITED 4,000.00 383,747.10 - - - - - 4,000.00 383,747.10 0.01 8,447,465.00 0.05
SIEM SIEMENS PAKISTAN COMPANY ENGINEERING LTD 400.00 189,043.40 - - - - - 400.00 189,043.40 0.00 2,061,759.00 0.02
SILK SILKBANK LIMITED 1,478,800.00 1,670,782.46 - - - - - 1,478,800.00 1,670,782.46 0.03 3,178,651,433.00 0.05
SITC SITARA CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED 58,400.00 15,778,753.95 - - - - - 58,400.00 15,778,753.95 0.29 7,500,292.00 0.78
SKRS SAKRAND SUGAR MILLS LIMITED 101,500.00 973,093.75 - - - - - 101,500.00 973,093.75 0.02 12,419,775.00 0.82
SMCPL SAFE MIX CONCRETE LIMITED 97,500.00 760,082.75 - - 500.00 3,782.50 0.01 98,000.00 763,865.25 0.01 11,250,000.00 0.87
SML SHAKARGANJ LIMITED 8,000.00 317,920.50 1,000.00 34,374.00 - - - 7,000.00 283,546.50 0.01 56,250,000.00 0.01
SNBL SONERI BANK LIMITED 132,500.00 1,219,541.25 - - - - - 132,500.00 1,219,541.25 0.02 275,615,870.00 0.05
SNGP SUI NORTHERN GAS PIPELINES LIMITED 1,881,064.00 68,914,304.02 91,500.00 3,066,289.50 185,470.00 5,348,709.82 10.66 1,975,034.00 71,196,724.34 1.30 285,397,499.00 0.69
SPEL SYNTHETIC PRODUCTS ENTERPRISES LIMITED 73,500.00 2,241,746.25 8,000.00 184,350.00 - - - 65,500.00 2,057,396.25 0.04 27,741,113.00 0.24
SPL SITARA PEROXIDE LIMITED 237,500.00 5,526,233.00 500.00 13,153.50 - - - 237,000.00 5,513,079.50 0.10 33,060,000.00 0.72
SPWL SAIF POWER LIMITED 15,000.00 206,371.50 - - - - - 15,000.00 206,371.50 0.00 193,235,890.00 0.01
SRVI SERVICE INDUSTRIES LIMITED 20,450.00 18,640,907.10 1,300.00 962,490.15 3,350.00 3,582,012.50 0.01 22,500.00 21,260,429.44 0.39 9,397,491.00 0.24
SSGC SUI SOUTHERN GAS COMPANY LIMITED 1,007,500.00 10,802,110.80 - - 10,000.00 93,975.00 15.50 1,017,500.00 10,896,085.80 0.20 325,141,810.00 0.31
SSML SARITOW SPINNING MILLS LIMITED 150,000.00 1,146,750.00 - - - - - 150,000.00 1,146,750.00 0.02 10,444,212.00 1.44
STCL SHABBIR TILES AND CERAMICS LIMITED 1,321,500.00 27,401,360.35 - - - - - 1,321,500.00 27,401,360.35 0.50 131,626,261.00 1.00
STJT SHAHTAJ TEXTILE LIMITED 19,000.00 1,189,455.00 200.00 12,720.00 - - - 18,800.00 1,176,735.00 0.02 1,449,000.00 1.30
STPL SIDDIQSONS TIN PLATE LIMITED 1,125,000.00 15,720,209.20 40,000.00 607,266.00 8,000.00 103,700.00 0.01 1,093,000.00 15,216,643.20 0.28 57,319,693.00 1.91
SUTM SUNRAYS TEXTILE MILLS LIMITED 600.00 151,683.00 - - - - - 600.00 151,683.00 0.00 690,000.00 0.09
SYS SYSTEMS LIMITED 18,100.00 6,770,611.30 - - 2,600.00 949,200.00 6.45 20,700.00 7,719,811.30 0.14 81,467,035.00 0.03
TATM TATA TEXTILE MILLS LIMITED 58,000.00 2,729,477.25 - - - - - 58,000.00 2,729,477.25 0.05 5,197,425.00 1.12
TELE TELECARD LIMITED 8,260,500.00 55,475,644.85 3,178,500.00 20,672,856.50 3,195,000.00 24,199,560.00 4.96 8,277,000.00 59,002,348.35 1.08 286,739,454.00 2.89
TGL TARIQ GLASS INDUSTRIES LTD. 1,000,500.00 77,997,699.35 41,000.00 3,468,069.30 51,500.00 3,799,092.00 3.62 1,011,000.00 78,328,722.05 1.43 44,074,800.00 2.29
THALL THAL LIMITED 17,800.00 6,030,771.65 - - 1,600.00 530,400.00 0.01 19,400.00 6,561,171.65 0.12 32,411,964.00 0.06
THCCL THATTA CEMENT COMPANY LIMITED 283,500.00 4,559,195.75 - - - - - 283,500.00 4,559,195.75 0.08 49,859,063.00 0.57
TOMCL THE ORGANIC MEAT COMPANY LIMITED 884,500.00 21,417,183.00 37,500.00 833,287.50 - - - 847,000.00 20,583,895.50 0.38 50,318,000.00 1.68
TPL TPL CORP LIMITED 10,683,500.00 58,006,037.05 931,500.00 5,518,941.75 428,500.00 2,430,225.00 6.46 10,180,500.00 54,917,320.30 1.00 106,919,105.00 9.52
TPLI TPL INSURANCE LIMITED 46,500.00 752,125.50 - - - - - 46,500.00 752,125.50 0.01 23,466,565.00 0.20
TPLP TPL PROPERTIES LIMITED 2,691,000.00 24,261,122.70 - - - - - 2,691,000.00 24,261,122.70 0.44 98,217,932.00 2.74
TPLT TPL TRAKKER LIMITED 118,500.00 997,802.40 11,500.00 95,537.40 - - - 107,000.00 902,265.00 0.02 74,905,237.00 0.14
TREET TREET CORPORATION LIMITED 1,812,550.00 43,965,823.92 9,000.00 212,432.00 10,000.00 232,761.20 0.01 1,813,550.00 43,986,153.12 0.80 76,866,445.00 2.36
TRG TRG PAKISTAN LIMITED - CLASS - (A) 3,755,610.00 313,816,308.85 703,371.00 78,947,549.42 603,615.00 81,897,093.86 10.10 3,655,854.00 316,765,853.29 5.79 463,582,065.00 0.79
TRIPF TRI-PACK FILMS LIMITED 9,500.00 1,353,039.75 - - 2,500.00 363,375.00 0.01 12,000.00 1,716,414.75 0.03 13,580,000.00 0.09
TSBL TRUST SECURITIES AND BROKERAGE LTD. 202,500.00 1,804,275.00 - - - - - 202,500.00 1,804,275.00 0.03 18,000,000.00 1.12
TSPL TRI - STAR POWER LIMITED 87,500.00 349,935.35 4,500.00 18,264.45 67,500.00 286,207.50 7.76 150,500.00 617,878.40 0.01 11,712,700.00 1.28
UBDL UNITED BRANDS LIMITED 3,000.00 73,393.25 - - - - - 3,000.00 73,393.25 0.00 4,590,000.00 0.07
UBL UNITED BANK LIMITED 184,300.00 19,095,876.72 150.00 12,856.50 626.00 54,945.58 10.27 184,776.00 19,137,965.81 0.35 489,671,875.00 0.04
UNITY UNITY FOODS LIMITED 6,395,258.00 139,871,644.29 715,884.00 16,397,126.84 374,070.00 8,668,540.94 10.38 6,053,444.00 132,143,058.39 2.41 546,727,500.00 1.11
UVIC THE UNIVERSAL INSURANCE COMPANY LIMITED 36,500.00 183,960.00 - - - - - 36,500.00 183,960.00 0.00 5,000,000.00 0.73
WAHN WAH NOBLE CHEMICALS LIMITED 2,500.00 471,750.00 - - - - - 2,500.00 471,750.00 0.01 3,150,000.00 0.08
WAVES WAVES SINGER PAKISTAN LIMITED 2,679,400.00 55,696,257.65 185,000.00 4,230,773.50 228,000.00 5,569,552.80 10.34 2,722,400.00 57,035,036.95 1.04 84,421,827.00 3.22
WTL WORLDCALL TELECOM LIMITED 9,936,500.00 11,701,757.90 2,230,000.00 2,433,640.00 2,076,000.00 2,894,992.00 1.88 9,782,500.00 12,163,109.90 0.22 1,599,879,209.00 0.61
WYETH WYETH PAKISTAN LIMITED 3,500.00 2,737,411.40 - - - - - 3,500.00 2,737,411.40 0.05 381,379.00 0.92
YOUW YOUSAF WEAVING MILLS LIMITED 560,000.00 2,403,086.00 15,000.00 66,262.50 - - - 545,000.00 2,336,823.50 0.04 65,942,725.00 0.83
ZAHID ZAHIDJEE TEXTILE MILLS LIMITED 4,000.00 69,600.00 - - - - - 4,000.00 69,600.00 0.00 5,796,403.00 0.07
786 786 INVESTMENT LIMITED 88,500.00 414,115.25 - - - - - 88,500.00 414,115.25 0.01 5,989,500.00 1.48
ABL ALLIED BANK LIMITED 637,000.00 45,588,848.00 8,000.00 649,885.50 - - - 629,000.00 44,938,962.50 0.82 171,761,075.00 0.37
ABOT ABBOTT LABORATORIES (PAKISTAN) LIMITED 27,050.00 16,009,674.78 100.00 60,961.15 50.00 26,137.50 - 27,000.00 15,974,851.12 0.29 21,043,122.00 0.13
ACPL ATTOCK CEMENT PAKISTAN LIMITED 227,100.00 32,937,052.50 13,100.00 1,866,562.50 2,000.00 292,400.00 0.01 216,000.00 31,362,890.00 0.57 27,485,392.00 0.79
ADMM ARTISTIC DENIM MILLS LIMITED 161,500.00 15,914,452.75 - - - - - 161,500.00 15,914,452.75 0.29 4,200,000.00 3.85
AGHA AGHA STEEL INDUSTRIES LIMITED 47,500.00 1,427,458.05 26,500.00 819,259.65 10,000.00 234,975.00 12.00 31,000.00 843,173.40 0.02 120,000,000.00 0.03
AGIL AGRIAUTO INDUSTRIES LIMITED 18,500.00 3,060,523.75 - - - - - 18,500.00 3,060,523.75 0.06 18,720,000.00 0.10
AGL AGRITECH LIMITED 1,516,500.00 6,284,687.25 150,000.00 652,800.00 15,500.00 59,946.25 0.01 1,382,000.00 5,691,833.50 0.10 215,836,500.00 0.64
AGP AGP LIMITED 46,300.00 4,205,281.07 500.00 36,897.25 1,500.00 140,403.00 0.01 47,300.00 4,308,786.82 0.08 84,000,000.00 0.06
AGTL AL-GHAZI TRACTORS LIMITED 1,000.00 532,500.00 - - - - - 1,000.00 532,500.00 0.01 3,602,994.00 0.03
AHCL ARIF HABIB CORPORATION LIMITED 60,000.00 2,140,551.25 - - - - - 60,000.00 2,140,551.25 0.04 81,675,000.00 0.07
AHL ARIF HABIB LIMITED 101,500.00 6,292,560.25 - - - - - 101,500.00 6,292,560.25 0.11 17,820,000.00 0.57
AICL ADAMJEE INSURANCE COMPANY LIMITED 434,500.00 12,501,994.00 - - 91,000.00 2,641,681.00 7.26 525,500.00 15,143,675.00 0.28 280,000,000.00 0.19
AKBL ASKARI BANK LIMITED 427,000.00 7,885,452.25 - - 27,000.00 384,750.00 15.50 454,000.00 8,270,202.25 0.15 378,078,054.00 0.12
AKDCL AKD CAPITAL LIMITED 13,400.00 4,409,929.10 500.00 194,993.40 2,400.00 841,540.26 5.17 15,300.00 5,056,475.96 0.09 1,253,637.00 1.22
ALTN ALTERN ENERGY LTD. 500.00 11,028.75 - - - - - 500.00 11,028.75 0.00 90,845,000.00 0.00
ANL AZGARD NINE LIMITED 2,596,500.00 63,830,385.20 139,000.00 3,822,915.50 143,500.00 4,099,184.50 1.20 2,601,000.00 64,106,654.20 1.17 364,057,298.00 0.71
APL ATTOCK PETROLEUM LIMITED 5,900.00 1,819,698.60 - - - - - 5,900.00 1,819,698.60 0.03 24,883,200.00 0.02
ARM ALLIED RENTAL MODARABA 10,000.00 65,025.00 - - - - - 10,000.00 65,025.00 0.00 11,000,000.00 0.09
ARPL ARCHROMA PAKISTAN LIMITED 10,000.00 4,155,075.00 - - - - - 10,000.00 4,155,075.00 0.08 8,529,470.00 0.12
ASC AL SHAHEER CORPORATION LIMITED 4,035,500.00 54,007,920.70 35,000.00 453,696.00 105,500.00 1,324,248.75 3.69 4,106,000.00 54,878,473.45 1.00 224,954,123.00 1.83
ASL AISHA STEEL MILLS LIMITED 5,642,500.00 107,731,592.00 180,000.00 2,550,970.50 905,000.00 19,385,625.00 11.56 6,367,500.00 124,566,246.50 2.28 267,935,256.00 2.38
ASTL AMRELI STEELS LIMITED 982,000.00 32,994,588.60 85,500.00 2,839,663.50 33,500.00 1,082,358.75 8.59 930,000.00 31,237,283.85 0.57 74,252,857.00 1.25
ATBA ATLAS BATTERY LIMITED 17,400.00 3,957,757.70 2,200.00 501,145.00 - - - 15,200.00 3,456,612.70 0.06 4,871,935.00 0.31
ATIL ATLAS INSURANCE LIMITED 17,500.00 1,004,048.50 - - - - - 17,500.00 1,004,048.50 0.02 16,979,054.00 0.10
ATLH ATLAS HONDA LIMITED 12,000.00 4,150,401.00 - - - - - 12,000.00 4,150,401.00 0.08 12,408,794.00 0.10
ATRL ATTOCK REFINERY LIMITED 238,674.00 45,794,263.73 44,800.00 8,459,628.75 29,200.00 5,904,723.75 5.66 223,074.00 43,239,358.73 0.79 42,646,500.00 0.52
AVN AVANCEON LIMITED 401,000.00 29,237,632.65 166,500.00 11,944,140.00 90,000.00 6,391,387.20 8.97 324,500.00 23,684,879.85 0.43 58,225,982.00 0.56
BAFL BANK ALFALAH LIMITED 1,216,901.00 36,410,806.91 1,101.00 21,679.90 2,000.00 38,870.00 15.50 1,217,800.00 36,427,997.01 0.67 710,866,048.00 0.17
BAHL BANK AL HABIB LIMITED 379,995.00 19,091,943.39 - - - - - 379,995.00 19,091,943.39 0.35 722,426,520.00 0.05
BCL BOLAN CASTINGS LIMITED 6,500.00 615,321.53 - - - - - 6,500.00 615,321.53 0.01 5,736,265.00 0.11
BERG BERGER PAINTS PAKISTAN LIMITED 25,000.00 1,758,165.00 - - 9,500.00 610,683.75 10.27 34,500.00 2,368,848.75 0.04 9,206,870.00 0.37
BGL BALOCHISTAN GLASS LIMITED 1,906,500.00 15,779,676.90 514,500.00 4,704,514.40 433,000.00 3,378,368.50 3.85 1,825,000.00 14,453,531.00 0.26 65,400,000.00 2.79
BHAT BHANERO TEXTILE MILLS LIMITED 50.00 27,750.00 - - - - - 50.00 27,750.00 0.00 150,000.00 0.03
BIFO BIAFO INDUSTRIES LIMITED 1,100.00 140,105.00 - - - - - 1,100.00 140,105.00 0.00 7,666,560.00 0.01
BIPL BANKISLAMI PAKISTAN LIMITED 1,498,000.00 16,214,321.45 21,500.00 231,083.55 - - - 1,476,500.00 15,983,237.90 0.29 332,610,990.00 0.44
BNL BUNNY`S LIMITED 10,000.00 314,500.00 - - - - - 10,000.00 314,500.00 0.01 17,263,672.00 0.06
BNWM BANNU WOOLLEN MILLS LIMITED 52,000.00 2,324,446.85 - - - - - 52,000.00 2,324,446.85 0.04 4,277,813.00 1.22
BOP THE BANK OF PUNJAB 5,347,285.00 39,200,921.43 30,000.00 186,225.00 160,000.00 1,157,051.50 6.01 5,477,285.00 40,171,747.93 0.73 1,116,004,028.00 0.49
BRR B.R.R. GUARDIAN MODARABA 6,500.00 72,339.25 - - - - - 6,500.00 72,339.25 0.00 56,999,093.00 0.01
BWCL BESTWAY CEMENT LIMITED 20,000.00 2,520,000.00 - - - - - 20,000.00 2,520,000.00 0.05 29,812,639.00 0.07
BYCO BYCO PETROLEUM PAKISTAN LIMITED 12,842,500.00 113,612,169.75 439,500.00 3,386,342.50 487,000.00 4,035,075.00 5.14 12,890,000.00 114,260,902.25 2.09 532,988,471.00 2.42
CEPB CENTURY PAPER AND BOARD MILLS LIMITED 397,500.00 33,529,449.90 34,500.00 2,614,331.45 279,900.00 26,826,100.00 1.58 642,900.00 57,741,218.45 1.05 61,747,705.00 1.04
CHAS CHASHMA SUGAR MILLS LIMITED 28,000.00 2,091,095.50 - - - - - 28,000.00 2,091,095.50 0.04 4,303,800.00 0.65
CHCC CHERAT CEMENT COMPANY LIMITED 209,500.00 27,118,284.00 6,300.00 912,502.50 45,100.00 6,015,960.00 4.48 248,300.00 32,221,741.50 0.59 106,862,271.00 0.23
CLOV CLOVER PAKISTAN LIMITED 269,100.00 28,035,044.62 2,500.00 114,848.75 - - - 266,600.00 27,920,195.87 0.51 14,014,377.00 1.90
CPPL CHERAT PACKAGING LIMITED 24,400.00 4,785,235.30 200.00 27,911.00 3,200.00 655,744.32 - 27,400.00 5,413,068.62 0.10 25,504,101.00 0.11
CRTM THE CRESCENT TEXTILE MILLS LIMITED 170,500.00 4,749,640.15 24,500.00 679,244.25 10,000.00 285,000.00 15.00 156,000.00 4,355,395.90 0.08 52,000,000.00 0.30
CSAP CRESCENT STEEL AND ALLIED PRODUCTS LTD. 242,000.00 16,213,374.05 - - 70,000.00 4,347,000.00 15.10 312,000.00 20,560,374.05 0.38 34,934,621.00 0.89
CSIL CRESCENT STAR INSURANCE LIMITED 945,500.00 2,512,211.75 1,000.00 2,788.00 - - - 944,500.00 2,509,423.75 0.05 104,898,538.00 0.90
CTM COLONY TEXTILE MILLS LIMITED 92,000.00 335,992.60 - - - - - 92,000.00 335,992.60 0.01 49,800,996.00 0.18
CYAN CYAN LIMITED 30,000.00 1,106,625.00 - - - - - 30,000.00 1,106,625.00 0.02 9,233,866.00 0.32
DAWH DAWOOD HERCULES CORPORATION LIMITED 33,062.00 3,723,584.75 - - - - - 33,062.00 3,723,584.75 0.07 336,900,981.00 0.01
IBLHL IBL HEALTHCARE LIMITED 108,000.00 10,043,370.00 - - - - - 108,000.00 10,043,370.00 0.18 13,521,901.00 0.80
ICI ICI PAKISTAN LIMITED 1,850.00 1,413,373.20 - - 3,000.00 2,260,167.00 0.01 4,850.00 3,673,540.20 0.07 13,853,858.00 0.04
ICIBL INVEST CAPITAL INVESTMENT BANK LIMITED 168,000.00 268,299.00 - - 120,000.00 294,624.00 0.01 288,000.00 562,923.00 0.01 128,190,103.00 0.22
ICL ITTEHAD CHEMICALS LIMITED 301,500.00 8,830,475.00 16,000.00 507,000.00 - - - 285,500.00 8,323,475.00 0.15 29,645,000.00 0.96
IDRT IDREES TEXTILE MILLS LIMITED 2,500.00 27,000.00 - - - - - 2,500.00 27,000.00 0.00 2,977,920.00 0.08
IDYM INDUS DYEING AND MANUFACTURING CO. LTD. 2,500.00 529,776.00 - - - - - 2,500.00 529,776.00 0.01 2,711,060.00 0.09
IGIHL IGI HOLDINGS LIMITED 234,300.00 38,757,407.47 100.00 13,598.30 100.00 13,430.00 0.01 234,300.00 38,757,239.17 0.71 28,526,110.00 0.82
IGIL IGI LIFE INSURANCE LIMITED 2,500.00 106,645.00 - - - - - 2,500.00 106,645.00 0.00 34,113,440.00 0.01
ILP INTERLOOP LIMITED 362,500.00 20,778,810.50 3,000.00 159,562.00 30,000.00 1,665,405.00 0.01 389,500.00 22,284,653.50 0.41 130,410,000.00 0.30
ILTM ISLAND TEXTILE MILLS LIMITED 1,000.00 1,270,682.50 - - - - - 1,000.00 1,270,682.50 0.02 100,000.00 1.00
IMAGE IMAGE PAKISTAN LIMITED 952,000.00 10,635,296.00 72,500.00 975,171.25 390,000.00 6,451,700.60 5.09 1,269,500.00 16,111,825.35 0.29 39,815,441.00 3.19
INDU INDUS MOTOR COMPANY LIMITED 18,740.00 16,772,460.00 240.00 227,460.00 - - - 18,500.00 16,545,000.00 0.30 13,449,314.00 0.14
INIL INTERNATIONAL INDUSTRIES LIMITED 389,600.00 63,215,925.62 64,700.00 10,265,444.42 68,300.00 12,938,700.00 8.93 393,200.00 65,889,181.20 1.20 59,346,846.00 0.66
ISIL ISMAIL INDUSTRIES LIMITED 100.00 24,480.00 100.00 24,480.00 - - - - - 0.00 3,317,847.00 0.00
ISL INTERNATIONAL STEELS LIMITED 502,135.00 34,865,078.19 44,300.00 3,113,441.05 46,755.00 3,167,278.62 6.91 504,590.00 34,918,915.76 0.64 152,250,000.00 0.33
ITTEFAQ ITTEFAQ IRON INDUSTRIES LIMITED 480,500.00 6,848,744.10 - - 5,000.00 77,814.00 15.50 485,500.00 6,926,558.10 0.13 86,606,018.00 0.56
JATM J. A. TEXTILE MILLS LIMITED 30,000.00 60,120.00 - - - - - 30,000.00 60,120.00 0.00 1,890,174.00 1.59
JDMT JANANA DE MALUCHO TEXTILE MILLS LIMITED 5,000.00 425,767.50 - - - - - 5,000.00 425,767.50 0.01 956,959.00 0.52
JDWS JDW SUGAR MILLS LIMITED 10,700.00 3,491,410.00 - - - - - 10,700.00 3,491,410.00 0.06 8,966,499.00 0.12
JGICL JUBILEE GENERAL INSURANCE COMPANY LTD. - - - - 7,500.00 251,400.00 - 7,500.00 251,400.00 0.00 39,698,248.00 0.02
JLICL JUBILEE LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 65,300.00 18,626,280.95 - - 13,200.00 3,837,805.00 6.85 78,500.00 22,464,085.95 0.41 17,452,750.00 0.45
JSBL JS BANK LIMITED 7,833,500.00 43,777,578.50 - - - - - 7,833,500.00 43,777,578.50 0.80 324,366,066.00 2.42
JSCL JAHANGIR SIDDIQUI AND CO. LTD 12,100,160.00 228,215,602.02 912,500.00 14,818,670.15 1,810,000.00 32,009,207.00 4.19 12,997,660.00 245,406,138.87 4.48 228,985,597.00 5.68
JSGCL JS GLOBAL CAPITAL LIMITED 2,500.00 74,990.00 2,500.00 74,990.00 - - - - - 0.00 3,055,700.00 0.00
JSML JAUHARABAD SUGAR MILLS LIMITED 150,000.00 2,955,397.50 - - - - - 150,000.00 2,955,397.50 0.05 11,944,959.00 1.26
JVDC JAVEDAN CORPORATION LIMITED 110,500.00 2,532,990.75 - - - - - 110,500.00 2,532,990.75 0.05 111,084,297.00 0.10
KAPCO KOT ADDU POWER COMPANY LIMITED 1,659,500.00 56,387,444.85 44,000.00 1,459,452.00 108,500.00 3,963,885.00 8.37 1,724,000.00 58,891,877.85 1.08 455,779,838.00 0.38
KEL K-ELECTRIC LIMITED 12,551,500.00 46,406,574.50 - - 12,000.00 34,470.00 10.27 12,563,500.00 46,441,044.50 0.85 2,761,519,425.00 0.45
KHTC KHYBER TOBACCO COMPANY LIMITED 9,000.00 3,698,326.15 - - 1,300.00 540,540.00 - 10,300.00 4,238,866.15 0.08 418,197.00 2.46
KML KOHINOOR MILLS LIMITED 17,500.00 435,103.60 - - - - - 17,500.00 435,103.60 0.01 10,182,202.00 0.17
KOHC KOHAT CEMENT COMPANY LIMITED 390,700.00 77,954,938.07 4,500.00 795,600.00 1,000.00 156,750.00 15.50 387,200.00 77,316,088.07 1.41 60,258,389.00 0.64
KOIL KOHINOOR INDUSTRIES LIMITED 452,000.00 2,253,771.00 - - - - - 452,000.00 2,253,771.00 0.04 16,666,399.00 2.71
KOSM KOHINOOR SPINNING MILLS LIMITED 656,500.00 2,397,300.40 - - - - - 656,500.00 2,397,300.40 0.04 86,285,714.00 0.76
KSBP KSB PUMPS COMPANY LIMITED 1,700.00 572,925.87 700.00 173,250.00 - - - 1,000.00 399,675.87 0.01 5,290,453.00 0.02
KTML KOHINOOR TEXTILE MILLS LIMITED 30,000.00 1,625,831.25 - - - - - 30,000.00 1,625,831.25 0.03 224,472,342.00 0.01
LEUL LEATHER UP LIMITED 26,500.00 762,961.50 - - - - - 26,500.00 762,961.50 0.01 1,765,900.00 1.50
LOADS LOADS LIMITED 639,500.00 8,911,719.25 15,000.00 181,305.00 30,000.00 399,000.00 6.26 654,500.00 9,129,414.25 0.17 60,500,000.00 1.08
LOTCHEM LOTTE CHEMICAL PAKISTAN LIMITED 1,395,500.00 18,103,470.00 125,000.00 1,655,184.00 33,000.00 455,812.50 0.01 1,303,500.00 16,904,098.50 0.31 378,551,802.00 0.34
LPGL LEINER PAK GELATINE LIMITED 2,500.00 33,480.45 - - - - - 2,500.00 33,480.45 0.00 750,000.00 0.33
LPL LALPIR POWER LIMITED 440,665.00 6,503,111.55 - - - - - 440,665.00 6,503,111.55 0.12 151,935,493.00 0.29
LUCK LUCKY CEMENT LIMITED 68,696.00 43,481,019.81 10,700.00 7,305,326.30 11,700.00 8,417,309.35 3.88 69,696.00 44,593,002.86 0.81 129,350,000.00 0.05
MACFL MACPAC FILMS LIMITED 301,500.00 5,028,247.75 85,500.00 1,453,235.25 77,500.00 1,331,138.25 0.01 293,500.00 4,906,150.75 0.09 23,720,460.00 1.24
MARI MARI PETROLEUM COMPANY LIMITED 12,160.00 12,897,091.80 - - - - - 12,160.00 12,897,091.80 0.24 26,680,500.00 0.05
MCB MCB BANK LIMITED 127,701.00 16,668,531.39 500.00 77,719.50 - - - 127,201.00 16,590,811.89 0.30 414,771,002.00 0.03
MDTL MEDIA TIMES LIMITED 212,000.00 473,292.00 104,500.00 228,123.00 595,500.00 1,229,112.00 0.01 703,000.00 1,474,281.00 0.03 116,253,157.00 0.60
MEBL MEEZAN BANK LIMITED 135,506.00 10,404,536.30 - - - - - 135,506.00 10,404,536.30 0.19 353,680,696.00 0.04
MERIT MERIT PACKAGING LIMITED 1,359,500.00 26,867,768.00 - - 500.00 5,250.00 15.50 1,360,000.00 26,873,018.00 0.49 36,282,779.00 3.75
MFFL MITCHELLS FRUIT FARMS LIMITED 800.00 228,096.00 300.00 85,536.00 - - - 500.00 142,560.00 0.00 6,862,500.00 0.01
MFL MATCO FOODS LIMITED 73,000.00 1,324,768.75 - - - - - 73,000.00 1,324,768.75 0.02 30,600,175.00 0.24
MLCF MAPLE LEAF CEMENT FACTORY LIMITED 3,578,853.00 126,449,771.64 131,709.00 4,788,052.02 1,071,648.00 38,443,689.00 8.93 4,518,792.00 160,105,408.62 2.92 494,255,804.00 0.91
MODAM MODARABA AL-MALI 121,500.00 379,035.80 - - - - - 121,500.00 379,035.80 0.01 14,739,156.00 0.82
MSCL METROPOLITAN STEEL CORPORATION LIMITED 24,500.00 345,189.25 - - - - - 24,500.00 345,189.25 0.01 7,744,400.00 0.32
MSOT MASOOD TEXTILE MILLS LIMITED 1,500.00 60,447.75 - - 500.00 21,037.50 0.01 2,000.00 81,485.25 0.00 17,882,505.00 0.01
MTL MILLAT TRACTORS LIMITED 3,640.00 3,655,522.14 - - - - - 3,640.00 3,655,522.14 0.07 25,225,988.00 0.01
MUGHAL MUGHAL IRON & STEEL INDUSTRIES LIMITED 162,000.00 13,416,749.75 6,000.00 492,525.00 7,000.00 606,966.05 3.88 163,000.00 13,531,190.80 0.25 62,899,913.00 0.26
MUREB MURREE BREWERY COMPANY LIMITED 3,500.00 1,444,275.00 - - - - - 3,500.00 1,444,275.00 0.03 12,448,634.00 0.03
NATF NATIONAL FOODS LIMITED 192,395.00 33,313,379.68 59,600.00 10,537,510.30 1,200.00 180,000.00 10.27 133,995.00 22,955,869.38 0.42 55,947,702.00 0.24
NBP NATIONAL BANK OF PAKISTAN 1,677,800.00 61,674,450.10 - - 17,000.00 388,740.00 8.26 1,694,800.00 62,063,190.10 1.13 507,136,471.00 0.33
NCL NISHAT (CHUNIAN) LIMITED 272,000.00 11,761,238.95 17,000.00 608,812.50 78,000.00 2,920,670.00 5.17 333,000.00 14,073,096.45 0.26 108,053,563.00 0.31
NCPL NISHAT CHUNIAN POWER LIMITED 81,500.00 1,258,803.75 1,500.00 16,143.75 - - - 80,000.00 1,242,660.00 0.02 179,461,697.00 0.04
NETSOL NETSOL TECHNOLOGIES LIMITED 1,258,535.00 180,060,841.40 517,910.00 61,767,070.80 69,390.00 9,215,090.07 9.26 810,015.00 127,508,860.68 2.33 31,442,923.00 2.58
NEXT NEXT CAPITAL LIMITED 366,000.00 2,739,751.80 - - 2,000.00 10,972.60 0.01 368,000.00 2,750,724.40 0.05 31,500,000.00 1.17
NICL NIMIR INDUSTRIAL CHEMICALS LIMITED 9,500.00 1,012,192.50 2,500.00 302,400.00 - - - 7,000.00 709,792.50 0.01 38,706,691.00 0.02
NML NISHAT MILLS LIMITED 354,480.00 28,061,682.01 52,000.00 4,082,439.50 1,000.00 91,050.00 10.27 303,480.00 24,070,292.51 0.44 158,219,932.00 0.19
NPL NISHAT POWER LIMITED 137,500.00 3,042,706.25 - - - - - 137,500.00 3,042,706.25 0.06 123,930,975.00 0.11
NRL NATIONAL REFINERY LIMITED 169,200.00 63,139,048.85 41,000.00 18,399,736.25 19,600.00 9,155,677.20 8.78 147,800.00 53,894,989.80 0.98 26,096,494.00 0.57
NRSL NIMIR RESINS LIMITED 982,500.00 9,121,276.25 261,500.00 2,436,062.50 344,000.00 3,754,687.50 6.58 1,065,000.00 10,439,901.25 0.19 84,792,638.00 1.26
OGDC OIL & GAS DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 675,556.00 55,616,705.34 250.00 16,927.88 300.00 24,727.35 15.50 675,606.00 55,624,504.82 1.02 645,139,260.00 0.10
OLPL ORIX LEASING PAKISTAN LIMITED 963,000.00 23,385,310.00 - - - - - 963,000.00 23,385,310.00 0.43 87,703,824.00 1.10
PACE PACE (PAKISTAN) LIMITED 395,500.00 1,231,105.25 285,000.00 1,002,915.00 - - - 110,500.00 228,190.25 0.00 209,157,453.00 0.05
PAEL PAK ELEKTRON LIMITED 1,415,100.00 38,705,781.65 413,500.00 12,075,974.70 157,500.00 4,320,971.20 8.44 1,159,100.00 30,950,778.15 0.57 248,840,743.00 0.47
PAKD PAK DATACOM LIMITED 73,500.00 5,619,596.90 1,000.00 83,045.00 - - - 72,500.00 5,536,551.90 0.10 1,960,200.00 3.70
DCL DEWAN CEMENT LIMITED 3,698,000.00 36,982,984.50 109,000.00 827,824.00 91,000.00 734,928.00 12.30 3,680,000.00 36,890,088.50 0.67 121,028,336.00 3.04
DFML DEWAN FAROOQUE MOTORS LIMITED 6,500.00 203,902.50 - - - - - 6,500.00 203,902.50 0.00 55,494,097.00 0.01
DFSM DEWAN FAROOQUE SPINNING MILLS LIMITED 153,500.00 295,971.55 - - - - - 153,500.00 295,971.55 0.01 34,212,754.00 0.45
DGKC D.G. KHAN CEMENT COMPANY LIMITED 563,885.00 59,955,124.52 19,700.00 1,773,467.62 131,294.00 15,332,552.10 8.01 675,479.00 73,514,209.00 1.34 219,059,559.00 0.31
DLL DAWOOD LAWRENCEPUR LIMITED 1,400.00 286,516.30 - - - - - 1,400.00 286,516.30 0.01 8,894,971.00 0.02
DOL DESCON OXYCHEM LIMITED 406,500.00 8,908,364.00 31,500.00 761,906.95 7,500.00 186,312.50 7.50 382,500.00 8,332,769.55 0.15 52,509,325.00 0.73
DSIL D. S. INDUSTRIES LIMITED 249,000.00 272,320.00 - - - - - 249,000.00 272,320.00 0.00 58,579,942.00 0.43
DWSM DEWAN SUGAR MILLS LIMITED 5,000.00 32,700.00 - - - - - 5,000.00 32,700.00 0.00 18,302,398.00 0.03
DYNO DYNEA PAKISTAN LIMITED 23,200.00 4,131,112.20 - - - - - 23,200.00 4,131,112.20 0.08 12,267,068.00 0.19
ECOP ECOPACK LIMITED 713,500.00 22,123,280.75 20,000.00 551,910.00 33,000.00 1,136,916.00 0.01 726,500.00 22,708,286.75 0.41 30,519,158.00 2.38
EFERT ENGRO FERTILIZERS LIMITED 344,810.00 17,204,645.58 12,000.00 672,688.80 130,500.00 6,994,930.50 0.01 463,310.00 23,526,887.28 0.43 600,884,719.00 0.08
EFGH EFG HERMES PAKISTAN LIMITED 84,500.00 1,734,509.25 - - - - - 84,500.00 1,734,509.25 0.03 8,006,260.00 1.06
EFUG EFU GENERAL INSURANCE LIMITED 18,000.00 2,151,765.00 - - - - - 18,000.00 2,151,765.00 0.04 70,000,000.00 0.03
EFUL EFU LIFE ASSURANCE LIMITED 5,500.00 783,187.50 - - 100.00 14,883.75 10.27 5,600.00 798,071.25 0.01 15,000,000.00 0.04
EMCO EMCO INDUSTRIES LIMITED 53,500.00 1,306,142.40 500.00 10,711.50 - - - 53,000.00 1,295,430.90 0.02 7,000,000.00 0.76
ENGRO ENGRO CORPORATION LIMITED 139,070.00 31,687,371.80 4,601.00 1,086,091.37 - - - 134,469.00 30,601,280.43 0.56 316,889,777.00 0.04
EPCL ENGRO POLYMER & CHEMICALS LIMITED 2,154,500.00 88,161,010.50 1,171,000.00 47,841,771.75 267,000.00 13,427,589.50 7.11 1,250,500.00 53,746,828.25 0.98 318,123,167.00 0.39
EPQL ENGRO POWERGEN QADIRPUR LIMITED 13,500.00 292,880.50 - - - - - 13,500.00 292,880.50 0.01 94,726,201.00 0.01
ESBL ESCORTS INVESTMENT BANK LIMITED 35,000.00 333,855.00 - - - - - 35,000.00 333,855.00 0.01 20,340,000.00 0.17
EXIDE EXIDE PAKISTAN LIMITED 2,300.00 775,999.22 - - - - - 2,300.00 775,999.22 0.01 1,942,155.00 0.12
FABL FAYSAL BANK LIMITED 406,500.00 6,103,428.45 25,000.00 356,660.00 5,000.00 66,918.60 7.76 386,500.00 5,813,687.05 0.11 379,424,131.00 0.10
FASM FAISAL SPINNING MILLS LIMITED 100.00 28,218.75 - - - - - 100.00 28,218.75 0.00 1,000,000.00 0.01
FATIMA FATIMA FERTILIZER COMPANY LIMITED 6,000.00 130,612.50 - - 500.00 10,875.00 15.50 6,500.00 141,487.50 0.00 315,000,000.00 0.00
FCCL FAUJI CEMENT COMPANY LIMITED 2,004,500.00 37,937,210.50 23,000.00 392,062.50 19,500.00 324,416.95 15.00 2,001,000.00 37,869,564.95 0.69 758,898,264.00 0.26
FCEPL FRIESLANDCAMPINA ENGRO PAKISTAN LIMITED 143,000.00 9,005,583.00 2,000.00 92,521.00 - - - 141,000.00 8,913,062.00 0.16 76,659,608.00 0.18
FCIBL FIRST CREDIT AND INVESTMENT BANK LIMITED 44,000.00 476,520.00 - - - - - 44,000.00 476,520.00 0.01 26,000,000.00 0.17
FDIBL FIRST DAWOOD INVESTMENT BANK LIMITED 2,578,500.00 3,768,897.00 6,500.00 10,179.00 - - - 2,572,000.00 3,758,718.00 0.07 133,551,021.00 1.93
FECTC FECTO CEMENT LIMITED 23,500.00 840,064.50 - - - - - 23,500.00 840,064.50 0.02 12,540,000.00 0.19
FEROZ FEROZSONS LABORATORIES LIMITED 48,700.00 13,683,695.90 - - 2,200.00 655,750.00 7.76 50,900.00 14,339,445.90 0.26 14,489,684.00 0.35
FFBL FAUJI FERTILIZER BIN QASIM LIMITED 5,275,700.00 120,676,138.40 229,500.00 5,536,621.75 325,000.00 7,039,380.00 6.38 5,371,200.00 122,178,896.65 2.23 451,938,500.00 1.19
FFC FAUJI FERTILIZER COMPANY LIMITED 148,148.00 11,776,753.86 1,197.00 79,361.10 2,792.00 196,957.06 10.34 149,743.00 11,894,349.82 0.22 699,731,036.00 0.02
FFL FAUJI FOODS LIMITED 5,714,685.00 78,500,889.92 980,000.00 13,836,426.25 2,425,000.00 32,162,514.80 9.27 7,159,685.00 96,826,978.47 1.77 200,823,391.00 3.57
FLYNG FLYING CEMENT COMPANY LIMITED 3,621,150.00 24,724,776.98 32,500.00 482,896.15 26,500.00 253,001.00 7.76 3,615,150.00 24,494,881.82 0.45 61,600,000.00 5.87
FML FEROZE1888 MILLS LIMITED 126,000.00 9,718,216.00 61,500.00 4,617,360.00 19,500.00 1,671,300.00 0.01 84,000.00 6,772,156.00 0.12 56,520,145.00 0.15
FNEL FIRST NATIONAL EQUITIES LIMITED 2,370,145.00 22,114,698.82 638,145.00 6,060,078.77 162,000.00 1,344,881.65 2.33 1,894,000.00 17,399,501.70 0.32 66,821,583.00 2.83
FRCL FRONTIER CERAMICS LIMITED 5,000.00 139,195.05 - - - - - 5,000.00 139,195.05 0.00 1,893,691.00 0.26
FRSM FARAN SUGAR MILLS LIMITED 8,500.00 511,285.75 - - - - - 8,500.00 511,285.75 0.01 7,502,087.00 0.11
FTMM FIRST TREET MANUFACTURING MODARABA 10,000.00 90,000.00 - - - - - 10,000.00 90,000.00 0.00 9,780,000.00 0.10
FUDLM FIRST UDL MODARABA 6,000.00 51,425.00 - - - - - 6,000.00 51,425.00 0.00 15,804,247.00 0.04
FZCM FAZAL CLOTH MILLS LIMITED 5,500.00 868,815.00 - - - - - 5,500.00 868,815.00 0.02 3,000,000.00 0.18
GADT GADOON TEXTILE MILLS LIMITED 8,900.00 1,321,548.00 - - - - - 8,900.00 1,321,548.00 0.02 8,408,875.00 0.11
GAIL GHANI AUTOMOBILE INDUSTRIES LIMITED 182,000.00 1,011,354.05 59,500.00 320,003.75 - - - 122,500.00 691,350.30 0.01 49,542,574.00 0.25
GATM GUL AHMED TEXTILE MILLS LIMITED 418,000.00 17,372,255.90 51,000.00 2,115,469.50 7,500.00 333,549.75 3.43 374,500.00 15,590,336.15 0.28 128,338,389.00 0.29
GFIL GHAZI FABRICS INTERNATIONAL LIMITED 6,500.00 30,420.00 - - - - - 6,500.00 30,420.00 0.00 3,175,000.00 0.20
GGGL GHANI GLOBAL GLASS LIMITED 3,814,175.00 50,135,520.63 835,300.00 11,613,299.17 545,000.00 7,773,315.15 8.05 3,523,875.00 46,295,536.61 0.85 96,000,000.00 3.67
GGL GHANI GLOBAL HOLDINGS LIMITED 679,160.00 14,606,059.06 343,500.00 7,475,078.70 300,515.00 7,328,919.87 5.16 636,175.00 14,459,900.23 0.26 139,968,218.00 0.45
GHGL GHANI GLASS LIMITED 61,500.00 2,715,898.55 - - 1,500.00 49,665.00 7.76 63,000.00 2,765,563.55 0.05 135,385,667.00 0.05
GHNI GHANDHARA INDUSTRIES LIMITED 202,280.00 43,880,127.44 10,000.00 1,834,967.90 15,700.00 3,172,677.50 1.48 207,980.00 45,217,837.04 0.83 12,782,653.00 1.63
GHNL GHANDHARA NISSAN LIMITED 286,100.00 23,263,680.15 27,000.00 1,949,285.50 14,500.00 1,180,249.00 11.40 273,600.00 22,494,643.65 0.41 19,950,875.00 1.37
GLAXO GLAXOSMITHKLINE PAKISTAN LIMITED 31,400.00 4,533,774.30 - - 1,900.00 196,365.00 15.50 33,300.00 4,730,139.30 0.09 51,876,826.00 0.06
GLPL GILLETTE PAKISTAN LIMITED 2,800.00 488,277.40 - - - - - 2,800.00 488,277.40 0.01 3,187,200.00 0.09
GRYL GRAYS LEASING LIMITED 71,500.00 254,205.00 - - - - - 71,500.00 254,205.00 0.00 2,150,000.00 3.33
GSKCH GLAXOSMITHKLINE CON. HEALTHCARE PAK.LTD. 49,200.00 10,055,543.00 - - - - - 49,200.00 10,055,543.00 0.18 15,530,930.00 0.32
GTYR THE GEN. TYRE AND RUBBER CO. OF PAK. LTD 78,000.00 6,942,105.00 62,500.00 5,812,537.50 8,000.00 569,902.00 3.43 23,500.00 1,699,469.50 0.03 42,676,673.00 0.06
GVGL GHANI VALUE GLASS LIMITED 7,000.00 242,060.00 - - - - - 7,000.00 242,060.00 0.00 6,238,961.00 0.11
GWLC GHARIBWAL CEMENT LIMITED 685,500.00 23,803,204.75 - - - - - 685,500.00 23,803,204.75 0.43 60,041,094.00 1.14
HASCOL HASCOL PETROLEUM LIMITED 4,789,551.00 49,541,855.78 195,477.00 1,720,483.83 103,633.00 780,586.82 11.05 4,697,707.00 48,601,958.76 0.89 599,472,408.00 0.78
HBL HABIB BANK LIMITED 498,248.00 50,278,986.94 300.00 23,205.00 25,000.00 2,177,250.00 10.27 522,948.00 52,433,031.94 0.96 733,426,254.00 0.07
HCAR HONDA ATLAS CARS (PAKISTAN) LIMITED 98,400.00 24,611,179.04 18,400.00 4,276,961.64 - - - 80,000.00 20,334,217.40 0.37 28,560,000.00 0.28
HINO HINOPAK MOTORS LIMITED 200.00 76,032.00 - - - - - 200.00 76,032.00 0.00 2,544,686.00 0.01
HMB HABIB METROPOLITAN BANK LIMITED 857,500.00 24,067,514.55 - - - - - 857,500.00 24,067,514.55 0.44 471,524,166.00 0.18
HSM HUSEIN SUGAR MILLS LIMITED 22,000.00 383,067.60 - - - - - 22,000.00 383,067.60 0.01 15,408,000.00 0.14
HTL HI-TECH LUBRICANTS LIMITED 892,370.00 51,425,097.24 97,000.00 5,922,470.00 80,000.00 4,829,348.00 8.16 875,370.00 50,331,975.24 0.92 28,684,899.00 3.05
HUBC THE HUB POWER COMPANY LIMITED 521,393.00 37,573,788.26 - - - - - 521,393.00 37,573,788.26 0.69 972,865,790.00 0.05
HUMNL HUM NETWORK LIMITED 15,553,180.00 84,223,336.39 405,720.00 2,126,916.09 382,500.00 1,992,817.75 1.52 15,529,960.00 84,089,238.04 1.54 708,750,000.00 2.19
IBFL IBRAHIM FIBRES LIMITED 17,000.00 1,818,447.00 10,000.00 951,900.00 - - - 7,000.00 866,547.00 0.02 15,525,350.00 0.05
256,783,239.00 5,484,015,401.99 21,461,380.00 541,063,441.77 21,749,774.00 531,122,992.66 818.55 257,071,633.00 5,474,074,952.88 100.00 40,348,022,576.00 212.87

Top 15 Financees & Financiers

*Data available from 04-April-2016 onwards.

Sr Financee Name Financier Name
1 MOHAMMAD MUNIR MOHAMMAD AHMED KHANANI MOHAMMAD MUNIR MOHAMMAD AHMED KHANANI SECUR
2 MRA SECURITIES LIMITED MRA SECURITIES LIMITED - MF
3 JS GLOBAL CAPITAL LIMITED ARIF HABIB LIMITED - MF
4 TOPLINE SECURITIES LIMITED TOPLINE SECURITIES LIMITED - MF
5 ARIF HABIB LIMITED JS GLOBAL CAPITAL LIMITED - MF
6 BIPL SECURITIES LIMITED INTERMARKET SECURITIES LTD - MF
7 ASKARI SECURITIES LIMITED MULTILINE SECURITIES (PVT) LIMITED - MF
8 TRUST SECURITIES & BROKERAGE LIMITED BMA CAPITAL MANAGEMENT LTD. - MF
9 MULTILINE SECURITIES (PVT) LIMITED BIPL SECURITIES LIMITED - MF
10 KHADIM ALI SHAH BUKHARI SECURITIES (PR BAWA SECURITIES (PVT) LTD. - MF
11 PEARL SECURITIES LIMITED N.U.A SECURITIES (PRIVATE) LIMITED - MF
12 STANDARD CAPITAL SECURITIES (PVT) LTD. NEXT CAPITAL LIMITED - MF
13 CEDAR CAPITAL (PRIVATE) LIMITED AL HABIB CAPITAL MARKETS (PRIVATE) LIMITED
14 GROWTH SECURITIES (PVT) LTD. TRUST SECURITIES & BROKERAGE LIMITED - MF
15 BMA CAPITAL MANAGEMENT LTD. EFG HERMES PAKISTAN LIMITED - MF
We're online